Patronaty

 

Instytucje, które udzieliły patronatu honorowego oraz wsparły Konkurs materialnie:
Minister Edukacji Narodowej
Minister Obrony Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Lublin
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Dolnośląski Kurator Oświaty
Lubelski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty
Urząd Miasta Wrocław
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
Instytut Pamięci Narodowe Oddział Warszawa
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Niepodległości
Związek Zaporczyków
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Civitas Christiana Oddział w Lublinie
Red is Bad
Prof. Piotr Pogonowski

 

Media, które sprawowały patronat medialny nad Konkursem:
TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
„W Sieci Historii”
Portal „Prosto z Mostu”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”
Portal „Prawy.pl”