Organizatorzy

 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina – organizator główny

Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręgi: Wielkopolska, Szczecin, Lublin

Fundacja „Prostu z mostu” z Krakowa

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina