Regulamin X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”


Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU

REGULAMIN DO POBRANIA W FORMACIE PDF

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”

I. Organizatorzy Konkursu:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina

II. Komitet honorowy:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński
Minister Edukacji Narodowej
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosław Szarek
Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Patronat medialny:
Polskie Radio Lublin
Kwartalnik „Myśl.pl”

III. Cele Konkursu:

  1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2021).
  2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
  3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
  4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
  5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
  6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
  7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

IV. Kategorie prac.
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

  1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
  2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
  3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

V. Kryteria oceniania.

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”


W dniu 28 września 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Do Lublina z całej Polski przyjechali laureaci Konkursu, którym wręczono dyplomy i nagrody.

 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i instytucji edukacyjnych. Obecny był Pan Eugeniusz Pelak – Lubelski Wicekurator Oświaty, Pan Andrzej Miskur przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Anna Augustyniak – przedstawiciel prezydenta Miasta Lublin, Pan Grzegorz Figiel – Zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. W trakcie uroczystości została zaprezentowana wystawa prac plastycznych oraz zostały wyświetlone filmy autorstwa laureatów Konkursu.

(więcej…)

Plan uroczystego podsumowania i zgrupowania laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”


Plan uroczystego podsumowania i zgrupowania laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, 27-28 września 2020 r.

 

27.09.2020 r.

 

9:00 – zbiórka w Hotels Lublin, ul. Podzamcze 7, 20-126 Lublin.

9:00-12:00 – przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie (ok. 3 godz.)

12:00-13:00 – obiad w Hotels Lublin.

13:00-17:00 – objazd po miejscach pamięci Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie (ok. 4 godz.)

17:00-18:00 – kolacja

18:00-20:00 – pokaz umundurowania i uzbrojenia Żołnierzy Wyklętych w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych, spotkanie z historykami

 

(więcej…)

Zgrupowanie laureatów i uroczyste zakończenie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”


Zapraszamy do zgłoszeń uczestnictwa laureatów oraz osoby wyróżnione w IX edycji Konkursu wraz z Opiekunami w zgrupowaniu laureatów i uroczystym zakończeniu IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, które odbędzie się w dniach 27-28 września 2020 roku w Lublinie.

(więcej…)